+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Artikelen

Aan de slag!: met samenloop van dienstverlening

Aan de slag!: met samenloop van dienstverlening

12-01-2023 In dit artikel wordt geven wij praktische tips voor de evaluatie van samenloop van dienstverlening.

**readmore_lnk**
'Hash total': nog steeds een relevante beheersingsmaatregel!

'Hash total': nog steeds een relevante beheersingsmaatregel!

17-11-2022 Waarom de beheerste verwerking van betaalbestanden van belang is voor de accountantscontrole? Lees dit artikel!

**readmore_lnk**
Fraude structureel toezichtthema van de AFM

Fraude structureel toezichtthema van de AFM

20-06-2022 In dit artikel wordt ingegaan op recente publicaties over het 'fraudevraagstuk'.

**readmore_lnk**
Beklaagde of getuige? Ú bepaalt wat het wordt ... (deel 2)

Beklaagde of getuige? Ú bepaalt wat het wordt ... (deel 2)

12-04-2021 In dit artikel worden tips gegeven voor de controleaanpak van het frauderisico in de betaalorganisatie.

**readmore_lnk**
Beklaagde of getuige? Ú bepaalt wat het wordt ...

Beklaagde of getuige? Ú bepaalt wat het wordt ...

01-04-2021 In dit artikel worden tips gegeven voor de uitvoering van de frauderisicoanalyse met betrekking tot de betaalorganisatie.

**readmore_lnk**
Langdurige betrokkenheid: accountant zorg voor een gedegen evaluatie!

Langdurige betrokkenheid: accountant zorg voor een gedegen evaluatie!

18-03-2021 In dit artikel geven wij tips voor een goede evaluatie van een mogelijke bedreiging van de onafhankelijkheid als gevolg van langdurige betrokkenheid.

**readmore_lnk**
Tips en tricks: afrondingsfase jaarrekeningcontrole

Tips en tricks: afrondingsfase jaarrekeningcontrole

22-02-2021 In dit artikel geven wij aantal waardevolle tips en tricks voor de afronding van de jaarrekeningcontrole.

**readmore_lnk**
Voorraden reclame- en promotieartikelen in de jaarrekening

Voorraden reclame- en promotieartikelen in de jaarrekening

12-02-2021 In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoording van voorraden reclame- en promotieartikelen in de jaarrekening.

**readmore_lnk**
Tips en tricks: eindejaarscontrole boekjaar 2020

Tips en tricks: eindejaarscontrole boekjaar 2020

04-02-2021 In dit artikel tips gegeven voor de uitvoering van de eindejaarscontrole 2020. Specifiek worden attentiepunten benoemd die voortkomen uit de effecten van COVID-19.

**readmore_lnk**
Gevolgen COVID-19 op de paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Gevolgen COVID-19 op de paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

14-12-2020 In dit artikel wordt ingegaan op de vereisten voor het opnemen van een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden. Specifiek worden voorbeelden benoemd di...

**readmore_lnk**
Invloed van COVID-19 op de kostprijs van voorraden

Invloed van COVID-19 op de kostprijs van voorraden

06-11-2020 In dit artikel worden specifieke attentiepunten benoemd die voortkomen uit de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 voor de waardering van voorraden.

**readmore_lnk**
Continue aandachtspunt voor accountants: identificeren en melden van ongebruikelijke transacties

Continue aandachtspunt voor accountants: identificeren en melden van ongebruikelijke transacties

16-10-2020 Ingrijpende wijzigingen in de Wwft in 2018 en 2020 en verhoogde aandacht van autoriteiten voor witwassen maakt naleving door accountants een actueel thema.

**readmore_lnk**
NOW-1 werkzaamheden: kansen en risico's voor accountants

NOW-1 werkzaamheden: kansen en risico's voor accountants

01-10-2020 In dit artikel geven we enkele tips voor een goede voorbereiding op de accountantswerkzaamheden voor de NOW-1 regeling.

**readmore_lnk**
AFM-toezicht niet-OOB-accountantsorganisaties komt eraan

AFM-toezicht niet-OOB-accountantsorganisaties komt eraan

08-09-2020 In dit artikel geven we enkele tips zodat u goed voorbereid de OOB's-accountantsorganisaties kunt gaan vergezellen in het AFM-toezicht. Hoewel nog veel onduidelijk is,...

**readmore_lnk**
Uit eigen observatie: AFM pakt dóór op corruptierisico's

Uit eigen observatie: AFM pakt dóór op corruptierisico's

28-08-2020 In 2016 heeft de AFM alle accountantsorganisaties gevraagd om extra aandacht voor corruptierisico's in de wettelijke controlepraktijk. Wij hebben in de praktijk opgeme...

**readmore_lnk**
Verantwoording van COVID-19 steunmaatregelen in de jaarrekening

Verantwoording van COVID-19 steunmaatregelen in de jaarrekening

18-08-2020 In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsvereisten voor de verantwoording van COVID-19 overheidssubsidies.

**readmore_lnk**
Het inzichtvereiste: de deur naar Personal Accepted Accounting Principles?

Het inzichtvereiste: de deur naar Personal Accepted Accounting Principles?

06-07-2020 Het 'inzichtvereiste' wordt als het uitgangspunt beschouwd voor de jaarverslaggeving onder Titel 9 BW2. Om dit inzicht te bereiken moet, indien nodig, worden afgeweken...

**readmore_lnk**
Integriteitrisicoanalyse en Covid 19

Integriteitrisicoanalyse en Covid 19

29-06-2020 Integriteitrisicoanalyse en Covid 19: het is van belang uw SIRA tijdig te actualiseren! 

**readmore_lnk**
Ins en outs van de consultatieprocedure

Ins en outs van de consultatieprocedure

22-06-2020 Ins en outs van de consultatieprocedure: overzicht van wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk.

**readmore_lnk**
Risk management, meer dan een papieren excercitie!

Risk management, meer dan een papieren excercitie!

12-12-2019 Van accountantsorganisaties wordt verwacht dat zij een effectief risk management raamwerk geïmplementeerd hebben binnen hun kantoor. Maar hoe voorkom je dat deze organ...

**readmore_lnk**

Home>Nieuws>Artikelen