+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Artikelen

Gevolgen COVID-19 op de paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Gevolgen COVID-19 op de paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

14-12-2020 In dit artikel wordt ingegaan op de vereisten voor het opnemen van een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden. Specifiek worden voorbeelden benoemd di...

**readmore_lnk**
Invloed van COVID-19 op de kostprijs van voorraden

Invloed van COVID-19 op de kostprijs van voorraden

06-11-2020 In dit artikel worden specifieke attentiepunten benoemd die voortkomen uit de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 voor de waardering van voorraden.

**readmore_lnk**
Continue aandachtspunt voor accountants: identificeren en melden van ongebruikelijke transacties

Continue aandachtspunt voor accountants: identificeren en melden van ongebruikelijke transacties

16-10-2020 Ingrijpende wijzigingen in de Wwft in 2018 en 2020 en verhoogde aandacht van autoriteiten voor witwassen maakt naleving door accountants een actueel thema.

**readmore_lnk**
NOW-1 werkzaamheden: kansen en risico's voor accountants

NOW-1 werkzaamheden: kansen en risico's voor accountants

01-10-2020 In dit artikel geven we enkele tips voor een goede voorbereiding op de accountantswerkzaamheden voor de NOW-1 regeling.

**readmore_lnk**
AFM-toezicht niet-OOB-accountantsorganisaties komt eraan

AFM-toezicht niet-OOB-accountantsorganisaties komt eraan

08-09-2020 In dit artikel geven we enkele tips zodat u goed voorbereid de OOB's-accountantsorganisaties kunt gaan vergezellen in het AFM-toezicht. Hoewel nog veel onduidelijk is,...

**readmore_lnk**
Uit eigen observatie: AFM pakt dóór op corruptierisico's

Uit eigen observatie: AFM pakt dóór op corruptierisico's

28-08-2020 In 2016 heeft de AFM alle accountantsorganisaties gevraagd om extra aandacht voor corruptierisico's in de wettelijke controlepraktijk. Wij hebben in de praktijk opgeme...

**readmore_lnk**
Verantwoording van COVID-19 steunmaatregelen in de jaarrekening

Verantwoording van COVID-19 steunmaatregelen in de jaarrekening

18-08-2020 In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsvereisten voor de verantwoording van COVID-19 overheidssubsidies.

**readmore_lnk**
Het inzichtvereiste: de deur naar Personal Accepted Accounting Principles?

Het inzichtvereiste: de deur naar Personal Accepted Accounting Principles?

06-07-2020 Het 'inzichtvereiste' wordt als het uitgangspunt beschouwd voor de jaarverslaggeving onder Titel 9 BW2. Om dit inzicht te bereiken moet, indien nodig, worden afgeweken...

**readmore_lnk**
Integriteitrisicoanalyse en Covid 19

Integriteitrisicoanalyse en Covid 19

29-06-2020 Integriteitrisicoanalyse en Covid 19: het is van belang uw SIRA tijdig te actualiseren! 

**readmore_lnk**
Ins en outs van de consultatieprocedure

Ins en outs van de consultatieprocedure

22-06-2020 Ins en outs van de consultatieprocedure: overzicht van wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk.

**readmore_lnk**
Risk management, meer dan een papieren excercitie!

Risk management, meer dan een papieren excercitie!

12-12-2019 Van accountantsorganisaties wordt verwacht dat zij een effectief risk management raamwerk geïmplementeerd hebben binnen hun kantoor. Maar hoe voorkom je dat deze organ...

**readmore_lnk**
Gifpil of bescherming maatschappelijk verkeer?

Gifpil of bescherming maatschappelijk verkeer?

12-11-2017 Uitkomsten van interne of externe reviews kunnen de accountantsorganisatie voor lastige dilemma's stellen over retrospectief herstel van controlewerkzaamheden of het '...

**readmore_lnk**
Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

10-04-2017 Het belang van een grondige oorzakenanalyse van geconstateerde tekortkomingen bij (wettelijke) controleopdrachten wordt steeds meer onderkend. In een oorzakenanalyse o...

**readmore_lnk**
Letten op kwaliteit voorkomt kat in de zak

Letten op kwaliteit voorkomt kat in de zak

09-11-2012 Bij bedrijfsovernames of fusies van accountantskantoren wordt vrijwel altijd een due diligence-onderzoek uitgevoerd. Toch blijkt dat de overnemende partij vaak niet of...

**readmore_lnk**
Fragiel evenwicht tussen verschillende toezichthouders

Fragiel evenwicht tussen verschillende toezichthouders

26-10-2012 Vorige maand maakte de AFM bekend ook met de NBA in zee te gaan. Net als enkele jaren geleden met SRA sloot de AFM met de NBA een samenwerkingsconvenant, waarbij het d...

**readmore_lnk**
Einde aan het gesteun en gekreun in de accountancy: Schrappen en polijsten binnen je commodities

Einde aan het gesteun en gekreun in de accountancy: Schrappen en polijsten binnen je commodities

13-04-2012 Het gaat niet meer zo goed in de accountancy. Een understatement. Elk accountantskantoor in Nederland heeft in meerdere of mindere mate te maken met omzetdaling, drukk...

**readmore_lnk**
Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

20-09-2011 Retrospectief herstel controle en intrekken controleverklaring soms bittere noodzaak

**readmore_lnk**
Een effectieve OKB is als een 'betadinezalf' pleister op de wond

Een effectieve OKB is als een 'betadinezalf' pleister op de wond

20-05-2011 De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) wordt in het algemeen als een belangrijke waarborg van kwaliteit van controles gezien. De wet- en regelgevers hebben da...

**readmore_lnk**
Controleplicht niet nageleefd

Controleplicht niet nageleefd

22-04-2011 Als de controleplicht niet wordt nageleefd, moet dit bij ontdekking hiervan in bepaalde gevallen worden hersteld.

**readmore_lnk**
Zijn de Big Four echt beter dan de rest?

Zijn de Big Four echt beter dan de rest?

11-03-2011 Het zijn met name de beursfondsen en de grotere ondernemingen in Nederland en daarbuiten, die een sterke voorkeur hebben voor de Big Four. Gaan we uit van recente publ...

**readmore_lnk**

Home>Nieuws>Artikelen