+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Thema-onderzoeken

Het Compliancekantoor heeft ruime ervaring met de uitvoering van thema-onderzoeken, zowel branche-onderzoeken als op regelgeving (audit en externe verslaggeving).

Onze ondersteuning kan bestaan uit het uitwerken van het onderzoeksplan voor de compliance officer, procesbegeleiding en uitvoerende ondersteuning. Meestal komt een thema-onderzoek voort vanuit het complianceplan (bijvoorbeeld onafhankelijkheid). Maar ook uit interne of externe kwaliteitstoetsen komen regelmatig onderwerpen naar voren die voor de gehele organisatie moeten worden onderzocht, de zogenoemde olievlekwerking. Op basis van het onderzoek, veelal themagerichte dossiertoetsingen, rapporteren wij de geconstateerde structurele onvolkomenheden en geven mogelijke oplossingsrichtingen weer. Indien noodzakelijk kunnen wij, op basis van de peilstokmethode, beoordelen of genomen maatregelen effectief zijn.