+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Compliance & Risk Management

Het duurzaam voortbestaan van accountantsorganisaties valt of staat met het bieden en leveren van kwaliteit en de juiste interpretatie van wet- en regelgeving. Als accountantsorganisatie streeft u uiteraard naar het bieden van de beste kwaliteit.

Accountantsorganisaties zullen periodiek hun processen moeten evalueren om ervoor te zorgen dat zij alert zijn op alle potentiele risico’s die het kantoor dan wel de strategie van het kantoor kunnen beïnvloeden. Een belangrijk risico is het voldoen aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Maar accountantsorganisaties lopen nog veel meer risico’s. Met onze diensten met betrekking tot Risk Management ondersteunen wij accountantsorganisaties bij het in kaart brengen en beheersen van de risico’s.

Naast dat het uw eigen streven is als organisatie om uw werk professioneel en accuraat te doen, gelden er ook richtlijnen vanuit de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Ook de Wta vraagt uw accountantsorganisatie om de kwaliteit van de wettelijke controlewerkzaamheden, en daarmee de juistheid van de afgegeven verklaringen, te waarborgen. Uw organisatie dient hiertoe een kwaliteitsbeleid en een stelsel van kwaliteitsbeheersing te voeren.

Het kwaliteitsstelsel dient dusdanig te zijn van opzet, dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de organisatie en haar personeel voldoen aan de vaktechnische richtlijnen en de door wet- en regelgeving gestelde eisen. Bovendien dienen de door de organisatie of haar voor opdrachten verantwoordelijke accountants afgegeven rapporten onder de gegeven omstandigheden juist zijn.

Wij kunnen uw organisatie helpen bij het opzetten van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Als het beleid en het stelsel eenmaal zijn ontwikkeld, dan kunt u ons inschakelen om samen met u het stelsel jaarlijks te evalueren, door te ontwikkelen en uw medewerkers te trainen bij de toepassing ervan. Ook kunt u ons inschakelen in de rol van (plaatsvervangend) compliance officer.

Home>Compliance & Risk Management