+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Opstellen en advies verbeterplannen

U streeft als accountantsorganisatie naar kwalitatieve dienstverlening en u wilt voldoen aan wet- en regelgeving. Bij veel accountantsorganisaties is het verbeteren van de kwaliteit van assurance-opdrachten een speerpunt (verandertraject). Naast interne en externe reviewbevindingen nopen de constant wijzigende wet- en regelgeving u om een kwaliteits(verbeter)programma te voeren.

Een effectief kwaliteitsverbeterprogramma kent een samenhangend geheel aan maatregelen, op diverse niveaus en diverse gebieden zoals bijvoorbeeld cultuur, kwaliteitsstelsel en ontwikkelings- en beloningsprogramma's. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van het verandertraject. Ook kunnen wij de status van het verandertraject beoordelen zodat u indien nodig kunt bijsturen.

  • Opstellen en advies verbeterplannen

Kwaliteits(verbeter)programma’s vergen een flinke investering van u als accountantsorganisatie. Wat de benodigde maatregelen zijn verschilt per organisatie. Vanuit onze kennis van (internationale) studies, praktijkkennis en reviewervaring kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsprogramma’s. Het startpunt kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een quick scan of een oorzakenanalyse zijn. Bij een quick scan beoordelen wij onder andere het kwaliteitsstelsel, het opleidingsplan en reviewen enkele dossiers en jaarrekeningen. Op basis daarvan geven wij onze objectieve mening. Wij vertalen onze bevindingen samen met u naar een concreet actieplan waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen. 

  • Beoordeling voortgang verbetermaatregelen

Als accountantsorganisatie vindt u het bewerkstelligen van een kwaliteitsgerichte cultuur van groot belang en besteedt daar veel tijd en energie aan. Waar staat u met de plannen om daar te komen? In hoeverre zijn de plannen reeds in de organisatie geïmplementeerd? Op welke gebieden is het beoogde effect wellicht zelfs al gerealiseerd en waar kan dit nog beter?

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen. Dit op basis van uw verbeterplan en geplande verbetertrajet. Een ander startpunt kan de door u ingevulde NBA Monitor zijn. Op basis daarvan maken wij een plan van aanpak om vervolgens het onderzoek uit te voeren.   

Home>Compliance & Risk Management>Oorzakenanalyse>Opstellen en advies verbeterplannen