+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Visie

Het is onze visie dat het vertrouwen van de maatschappij in accountants en accountantsorganisaties terecht en vanzelfsprekend moet zijn. 

De maatschappij heeft behoefte aan betrouwbare financiële rapportages. Accountants hebben een belangrijke rol in het toevoegen van zekerheid aan die rapportages. Het is van cruciaal belang dat accountants en accountantsorganisaties kwalitatief hoogwaardig functioneren.

Dat uit zich in de robuuste kwaliteit van de uitgevoerde assurance-opdrachten. De kwaliteit van de assurance-opdrachten is vooral afhankelijk van een goede beroepsuitoefening door de accountant. Hij moet zich professioneel-kritisch opstellen, de beroepsregelgeving naleven en te allen tijde handelen in het publiek belang. Assurance-opdrachten worden echter uitgevoerd in een systeem waarin ook prikkels aanwezig zijn om andere belangen (zoals commercieel- of het eigenbelang) centraal te stellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de controleverklaring van de accountant zekerheid toevoegt aan de (financiële) verslaggeving en bijdraagt aan het vertrouwen van gebruikers. Een wezenlijk kenmerk van het controleproces is dat niet op voorhand valt te voorspellen wie de directe gebruikers zijn van een gecontroleerde financiële rapportages. Gebruikers variëren van particulieren, investeerders, financiers, de overheid tot concurrenten. Financiële rapportages vormen een bron van geobjectiveerde informatie waar gebruikers belangrijke beslissingen op baseren. Het is essentieel dat (financiële) rapportages betrouwbaar zijn. Externe accountants vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke rol.

Missie
Wij helpen accountantsorganisaties bij het borgen van kwalitatief hoogwaardige assurance-dienstverlening.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

  • Oprecht en integer
  • Kritisch en gedegen
  • Autonoom samen sterk
  • Publiek bewust