+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Oorzakenanalyse


Het belang van een grondige oorzakenanalyse van geconstateerde tekortkomingen bij (wettelijke) controleopdrachten wordt steeds meer onderkend. In een oorzakenanalyse onderzoekt de accountantsorganisatie zelf of de tekortkomingen vaker voorkomen en wat de oorzaken hiervan zijn. 

Er is sprake van een toenemend besef dat een goede analyse van de onderliggende factoren (root cause analysis) noodzakelijk is om tot een structurele kwaliteitsverbetering te komen. Implementatie van verbeteringsacties die gebaseerd zijn op de resultaten van een dergelijke analyse is een randvoorwaarde om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. 

Oorzakenanalyses, zowel naar aanleiding van wettelijke controles waar de kwaliteit tekortschiet als waar de kwaliteit toereikend is en uitgevoerd zowel op het niveau van de externe accountant als op organisatieniveau, geven inzicht in de factoren die kwaliteit verhogen en belemmeren.

Het Compliancekantoor heeft ervaring met het uitvoeren van en ondersteunen bij oorzakenanalyses ten behoeve van accountants en accountantsorganisaties. De oorzakenanalyse kan plaatsvinden op basis van een specifiek voor accountantsorganisaties ontwikkelde methode voor de uitvoering van oorzakenanalyses. Het voordeel van deze methode is dat de oorzakenanalyse op transparante en objectieve wijze plaatsvindt en de onderliggende factoren achterhaald worden.

Meer weten over oorzakenanalyses? Lees onze white papers.