+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Dossiermentoring

Dossiermentoring (dossiercoaching) is een nuttige en effectieve methode om te leren en direct de kwaliteit van controle-opdrachten te verbeteren. Naast het leereffect voor de betrokken teamleden draagt dossiermentoring direct bij aan de kwaliteit van het betreffende controledossier.

Bij dossiermentoring, ook wel dossiercoaching genoemd, wordt aan de hand van een controledossier de geplande en uitgevoerde werkzaamheden besproken. Door onze kennis en ervaring met dossiertoetsingen en het focussen op de belangrijkste controledeelgebieden is de dossiermentoring een intensieve maar ook leerzame bijeenkomst. De externe accountant zit, al dan niet samen met de overige teamleden, aan tafel en ondergaat de review. Door dossiers in een groepssetting te reviewen en te bespreken, worden verbeterpunten snel inzichtelijk voor iedereen. Uit onze ervaring blijkt dat het direct aanspreken van de externe accountant een zeer effectieve methode is die ook een kwaliteitsimpuls geeft aan de opdrachtuitvoering en de documentatie van andere opdrachten. Door de dossiermentoring uit te voeren gedurende de uitvoering van de controle-opdracht kunnen adviezen direct worden opgevolgd en daarmee direct de uitvoering verbeteren. Uiteraard is het ook mogelijk om dossiermentoring uit te voeren op een reeds afgeronde opdracht. Eventuele aandachtspunten kunnen dan gebruikt worden om de controle van het nieuwe verslagjaar te verbeteren. 

Dossiermentoring (dossiercoaching) was in de periode januari 2014 – juni 2015 een verplicht PE-onderwerp van de NBA. Ondanks dat het geen verplicht onderwerp meer is voor eindverantwoordelijk controlerend accountants wordt dossiermentoring nog op grote schaal toegepast. Dit bijvoorbeeld als onderdeel van kwaliteitsverbeteringsprogramma’s, ondersteuning van accountants bij de opdrachtuitvoering of persoonlijke ontwikkelingstrajecten van talentvolle medewerkers.

Home>Kwaliteitsreview>Dossiermentoring