+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Extern onafhankelijk assessment 

Niet-OOB accountantsorganisaties moeten tenminste eens per twee jaar het functioneren van het bestuur en de equity partners, die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles, evalueren. De accountantsorganisatie kan daarbij gebruik maken van een externe onafhankelijke assessor. 

Dit betreft één van de verbetermaatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter’. Accountantsorganisaties moeten voor het eerst over de periode 2017/2018 een assessment uitvoeren. Het Compliancekantoor heeft ervaring met het uitvoeren van assessments. Onze assessoren faciliteren de zelfevaluatie door middel van een op maat gemaakt discussieraamwerk en dragen thema’s aan, die in een aantal evaluatiesessies worden besproken. Enkele voorbeelden van deze thema’s voor de zelfevaluatie van het bestuur kunnen zijn: 

  • taak en doelstelling;
  • de onderlinge relatie en die met stakeholders;
  • toe- en uittreding;
  • samenstelling en deskundigheid; 
  • inzicht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing; 
  • beheersingsmaatregelen ten aanzien van integriteit, informatievoorziening en beloningsbeleid.

De ondersteuning door het Compliancekantoor resulteert in directe en concrete acties en een rapportage. Dit biedt bestuurders de mogelijkheid om het eigen functioneren te evalueren én te verbeteren.

Home>Compliance & Risk Management>Extern onafhankelijk assessment