+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Beoordeling kwaliteitscirkel (PDCA)

De verbeterinitiatieven en kwaliteitswaarborgen in uw organisatie hebben een duidelijk doel: het uitvoeren van controles die voldoen aan de wet- en regelgeving.  Door het inrichten van een proces om tijdig en gestructureerd sturingsinformatie te verkrijgen en daarop te reflecteren, kunt u als accountantsorganisatie actie ondernemen als beoogde resultaten nog niet (volledig) behaald worden. Geheel passend bij een lerende organisatie. Daarnaast betrekt de AFM de kwaliteitscirkel in haar toezichtsonderzoeken.

Een dergelijke kwaliteitscirkel of plan-do-check-act cyclus draagt bij aan continue verbetering. Input voor de kwaliteitscirkel verkrijgt u als accountantsorganisatie bijvoorbeeld uit de uitvoering van kwaliteitswaarborgen als de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) en het interne kwaliteitsonderzoek (IKO). Mogelijke verbeteracties zijn bijvoorbeeld gelegen in het opleidingsprogramma of de controlemethodologie van uw organisatie, waarna het effect van die acties in OKB’s en IKO’s het opvolgende jaar geëvalueerd kan worden. Het Compliancekantoor kan de kwaliteitscirkel(s) in uw organisatie beoordelen en adviseert u graag over het opzetten en implementeren ervan.