+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Mondeling klankborden

Sparren. In het accountantsberoep niet weg te denken. Binnen het team, met collega’s. U zoekt een klankbord om een reeds gevormde visie of interpretatie te toetsen (bevestiging krijgen) of gezamenlijk de regelgeving te verkennen.

Wij bieden de mogelijkheid om telefonisch met ons van gedachten te wisselen over een casus. Wij denken met u mee, geven handreikingen en schetsen de contouren van de betreffende regelgeving. Uiteindelijk is het aan u om tot een conclusie te komen. Mocht u een (uitgeschreven) standpunt van ons wensen, dan kunt u een consultatie bij ons indienen.