+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Vaktechnische consultatie

Lastige toepassingsvraagstukken, ingewikkelde regelgeving, een overwogen afweging maken. Het valt niet altijd mee om de juiste beslissingen te nemen.

In onder andere het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) zijn vereisten opgenomen ten aanzien van de consultatieprocedure. Elke accountantsorganisatie dient een dergelijke procedure in het stelsel van kwaliteitsbeheersing op te nemen. Naast de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) is een consultatie een belangrijke kwaliteitswaarborg voor afgifte van de controleverklaring. Het Compliancekantoor heeft veel ervaring met het uitvoeren van consultaties. Daardoor kunnen wij u goed adviseren bij het inrichten en evalueren van de consultatieprocedure. Daarnaast kunnen wij met u periodiek evalueren welke onderwerpen verplicht geconsulteerd dienen te worden.

Wij ondersteunen accountants door het uitvoeren van formele consultaties, het mondeling (telefonisch) klankborden alsmede het beoordelen van een herstelplan op dossierniveau. 

Meer weten over de regelgeving met betrekking tot vaktechnische consultaties? Lees dan ons artikel 'Ins en outs van de consultatieprocedure'.

Home>Bureau vaktechniek>Vaktechnische consultatie