+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Verslaggeving review

Als externe accountant verklaart u uiteindelijk dat de jaarrekening voldoet aan het toegepaste stelsel voor verslaggeving. Er zijn echter veel regels rondom de inrichting en presentatie van een jaarrekening en de op te nemen toelichtingen. Het volledig voldoen aan alle regelgeving is daarmee zeker geen uitgemaakte zaak.

Wij kunnen een review uitvoeren waarbij wij aangeven aan welke vereisten nog niet wordt voldaan. Dit kan voor een specifieke jaarrekening zijn, maar ook in de vorm van een thema-onderzoek. Dan bekijken wij meerdere jaarrekeningen met als doel een overzicht te geven aan welke regels vaker niet wordt voldaan. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden als input voor een opleidings- of verbetertraject.

Naast de inrichtings- en presentatievereisten is de toepassing van de vereisten rondom (eerste) waardering lang niet altijd makkelijk en eenduidig toe te passen. Wij ondersteunen accountants bij de toepassing van deze vereisten door het uitvoeren van formele consultaties en door beschikbaar te zijn voor mondeling (telefonisch) klankborden.

Wij hebben kennis en relevante ervaring met de toepassing van Titel 9 BW2, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), IFRS, het Besluit actuele waarde (BAW) en het Besluit modellen Jaarrekening (BMJ).