+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Vaktechnisch overleg

Het vaktechnisch overleg (VTO) met uw medewerkers is een belangrijk moment om zicht te houden op de vaktechnische dilemma’s waarmee uw medewerkers in de praktijk geconfronteerd worden. Daarnaast volgen de wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo op. Het vaktechnisch overleg is het moment om uw medewerkers de wijzigingen toepasbaar uit te leggen en interne werkafspraken te maken of te herzien.

Het Compliancekantoor verzorgt voor accountantsorganisaties vaktechnische overleggen. Uiteraard zullen wij vanuit onze kennis en expertise de actuele wijzigingen in wet- en regelgeving behandelen en over de toepassing met de deelnemers in gesprek gaan. Echter is het niet voor niets een ‘overleg’. Wij zullen de inhoud vooraf met u bespreken om te zorgen dat deze aansluit op de opleidingsbehoefte. Daarnaast hebben de deelnemers tijdens het vaktechnisch overleg gelegenheid om vragen en dilemma’s bespreekbaar te maken.

Door het gebruik van verschillende werkvormen is het VTO interactief met ruimte voor inbreng van ervaringen door de deelnemers. Met de inzet van trainers van Het Compliancekantoor wordt de toepasbaarheid in uw praktijk vergroot.

Heeft u interesse in het laten verzorgen van vaktechnisch overleg of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een mail naar opleidingen@compliancekantoor.nl