+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Privacy Verklaring

1. het Compliancekantoor
U leest op dit moment de privacyverklaring van Compliancekantoor b.v. De website www.compliancekantoor.nl en www.bureauvaktechniek.nl zijn eigendom van het Compliancekantoor. Om verschillende redenen kunnen wij uw gegevens verzamelen. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij daarmee doen en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Mocht u met ons contact willen hebben omtrent het gebruik van uw gegevens dan kunt u ons bereiken via info@compliancekantoor.nl

Compliancekantoor b.v.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam

+31 (0)20 240 25 72
KvK: 50007076

2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door het Compliancekantoor. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Het Compliancekantoor stuurt via e-mail uitnodigingen en nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.

2. Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld indien u contact opneemt met het Compliancekantoor via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraagstelling.

3. Google Analytics
De website van het Compliancekantoor verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4. Verzorgen van opleidingen
Tijdens onze dienstverlening met betrekking tot het verzorgen van opleidingen wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, titulatuur en lidmaatschapsnummer van beroepsorganisaties en worden gebruikt:

  • om de opleiding technisch mogelijk te maken;
  • om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan de opleiding;
  • om u na afloop van de opleiding via e-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om uw mening te vragen over de opleiding;
  • om de opleiding te evalueren;
  • voor administratieve doeleinden.

3. Ontvangers
De gegevens die het Compliancekantoor ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. E-mailprovider
De e-mail van het Compliancekantoor wordt gehost bij een externe e-mailprovider. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van onze e-mailprovider.

2. Websitehosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij een externe partij. Gegevens die u achterlaat op de website van het Compliancekantoor zijn op de servers van deze partij opgeslagen.

3. Clouddiensten
De data-opslag van het Compliancekantoor worden gehost bij externe clouddiensten. Gegevens die u achterlaat kunnen worden opgeslagen op de servers van deze partijen.

4. NBA en CEDEO
Het Compliancekantoor heeft van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor accountants (NBA) erkenning gekregen als PE-instelling. Daarnaast is het Compliancekantoor CEDEO-erkend. Genoemde instellingen voeren periodiek kwaliteitscontroles uit en benaderen daarvoor deelnemers van onze opleidingen. Gegevens die u achterlaat kunnen worden gedeeld met deze instellingen.

5. Survio
Het Compliancekantoor maakt voor het uitvoeren van enquêtes gebruik van Survio. Gegevens die u achterlaat via de enquête zijn op de servers van Survio opgeslagen.

6. Mentimeter
Het Compliancekantoor maakt voor het verzorgen van interactieve opleidingen gebruik van Mentimeter. Hierbij worden geen persoonsgegevens gevraagd en/of opgeslagen.

4. Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door het Compliancekantoor, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@compliancekantoor.nl.

2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met het Compliancekantoor via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard op grond van wettelijke verplichtingen en/of beroepsregels.De gegevens die verkregen worden via het contactformulier op de website worden maximaal 2 maanden bewaard.

3. Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door Google Analytics.

4. Verzorgen van opleidingen
De gegevens voor het verzorgen van opleidingen worden bewaard tot na de afronding van de periodieke accreditatietoetsing uitgevoerd door de NBA en CEDEO. Deze toetsing wordt eens in de drie jaar uitgevoerd.

5. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door het Compliancekantoor of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar het Compliancekantoor. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van het Compliancekantoor privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten
1. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij het Compliancekantoor vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het Compliancekantoor. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door het Compliancekantoor. 

3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij het Compliancekantoor opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient het Compliancekantoor al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij het Compliancekantoor vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat het Compliancekantoor niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat het Compliancekantoor uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@compliancekantoor.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. 

7. Plichten
Het Compliancekantoor verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van het Compliancekantoor via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het Compliancekantoor de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met het Compliancekantoor met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Het Compliancekantoor behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer het Compliancekantoor dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het Compliancekantoor te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Home>Privacy