+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)

Voert uw accountantsorganisatie accountantscontroles uit bij organisaties van openbaar belang (OOB), dan bent u volgens de Wta verplicht een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) uit te laten voeren voordat de externe accountant een verklaring afgeeft bij de jaarrekening.

Daarnaast kan een OKB ook van toepassing zijn bij de uitvoering van jaarrekeningcontroles anders dan bij organisaties van openbaar belang. De criteria daarvoor heeft u vastgelegd in uw kwaliteitsstelsel.

Het uitvoeren van een OKB is een belangrijke activiteit van het Compliancekantoor. De accountants van het Compliancekantoor zijn werkzaam geweest bij de AFM en bij grote en middelgrote accountansorganisaties en hebben ruime ervaring met dossiertoetsingen.

Wij beoordelen of u in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen, zoals dat blijkt uit de controleverklaring die u wilt afgeven. Onze OKB-aanpak biedt u een objectieve en kritische blik op de kwaliteit van uw dossier. Een tijdige inzet van de OKB (dynamische uitvoering) biedt u feedback die de opdrachtplanning en –uitvoering ten goede komt. Bovendien biedt de kwaliteitsbeoordeling u meer zekerheid dat uw opdracht aan de kwaliteitseisen voldoet.

Uit rapportages blijkt dat een OKB positief bijdraagt aan de kwaliteit van de opdrachten. Maar een kwaliteitsbeoordeling is zeker nog geen garantie op voldoende kwaliteit. Onze zorg gaat verder dan alleen het uitvoeren van OKB’s. Wij ondersteunen accountantsorganisaties bij het opstellen van een adequate OKB-procedure, het selecteren en trainen van de juiste mensen en inzet van goede tools.

Een goed functionerende OKB-procedure leidt tot een adequate terugkoppeling aan beleidsbepalers, de externe accountants en andere medewerkers over de geleverde audit quality. Richting de compliance officer maakt de OKB afwijkingen van het vereiste kwaliteitsniveau zichtbaar. Hieraan kunnen dan acties worden gekoppeld die tot verbeteringen leiden.

Naast het uitvoeren van OKB’s, ondersteunen wij bij het implementeren en uitvoeren van interne kwaliteitsbeheersingsmaatregelen op de werking van de OKB. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van herbeoordelingen en het evalueren van de OKB’er en de OKB-procedure.

Home>Kwaliteitsreview>Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)