+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Beoordeling kwaliteitswaarborgen

Als accountantsorganisatie kunt u diverse middelen inzetten om ervoor te zorgen dat u kwalitatief hoogwaardige diensten levert. Belangrijke waarborgen binnen het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn bijvoorbeeld de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), het intern kwaliteitsonderzoek (IKO), oorzakenanalyses, de cliënt- en opdrachtacceptatieprocedure, de consultatieprocedure en het belonings- en beoordelingsbeleid. 

Adequate kwaliteitswaarborgen dragen bij aan het kunnen vertrouwen op afgegeven controleverklaringen en het voorkomen van schendingen. Het Compliancekantoor kan de opzet en het bestaan van kwaliteitswaarborgen in uw organisatie beoordelen en daarvan de sterke punten en verbeterpunten benoemen. Door middel van dossieronderzoeken en interviews kan ook de werking in de praktijk worden onderzocht. Over de opzet van het onderzoek gaan wij graag met u in overleg.