+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Advies/optreden als compliance officer

De beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Bij niet-OOB-accountantsorganisaties mogen beleidsbepalers er zelf op toezien dat het stelsel wordt nageleefd.

OOB-accountantsorganisaties moeten een compliance officer en een plaatsvervangend compliance officer aanwijzen die toezien op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Wij kunnen de beleidsbepaler en compliance officer ondersteunen bij zijn of haar werkzaamheden. Onze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit het opstellen van het compliancejaarplan en het vertalen van het plan naar een werkprogramma. Ook is het mogelijk om te begeleiden bij de uitvoering van diverse werkzaamheden zoals interne kwaliteitsreview en de evaluatie van het kwaliteitsstelsel. Daarnaast begeleiden wij compliance officers bij de contacten met de diverse toezichthouders (bijvoorbeeld AFM, NBA en SRA). Indien gewenst kunnen wij optreden als plaatsvervangend compliance officer.

Home>Compliance & Risk Management>Advies/optreden als compliance officer