+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Formele vaktechnische consultatie

De consultatieprocedure is een van de belangrijke kwaliteitsbeheersingsmaatregelen van een accountantsorganisatie. Accountantsorganisaties dienen er volgens de wet voor te zorgen dat een externe accountant bij de uitvoering van een (wettelijke) controle indien nodig advies kan vragen aan vakbekwame personen.

Een consultatie kan voortkomen uit de wens van de externe accountant om een standpunt getoetst te zien. Maar ook de accountantsorganisatie kan onderwerpen hebben aangewezen voor een verplichte consultatie.

Wij ondersteunen de externe accountant door het uitvoeren van vaktechnische consultaties op het gebied van externe verslaggeving (Titel 9 BW2, RJ en IFRS) en audit & assurance (o.a. NV COS, Wta, Bta, ViO en WWFT). Op deze terreinen hebben wij relevante kennis. Bovendien hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van vaktechnische consultaties.

Home>Bureau vaktechniek>Vaktechnische consultatie>Formele vaktechnische consultatie