+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Incidenten

Incidenten; hopelijk treft het uw accountantsorganisatie nooit. Toch kunnen incidenten van allerlei aard ook uw organisatie overkomen.

Zo kan er sprake zijn van een ernstige klacht of claim tegen uw accountantsorganisatie, komt uw organisatie ongunstig in de publiciteit of onderkent u ernstige beroepsfouten. Daarnaast kan er sprake zijn van een fundamentele fout, (vermoeden van) fraude, melding van ongebruikelijke transacties (Wwft) of ernstige overtredingen van wet- en regelgeving. Wij kunnen in dergelijke situaties de casus kritisch beoordelen, de relevante wet- en regelgeving benoemen en onze objectieve mening geven. Door de diverse specialisaties van onze medewerkers kunnen wij een casus breed analyseren. Ook helpen wij u bij het formuleren van memo’s en correspondentie voor bijvoorbeeld de opdrachtgever of toezichthoudende instanties. Bovendien kunnen wij u ondersteunen als er tegen uw accountantsorganisatie of externe accountant een klacht of claim is ingediend.