+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Interne review

Voor beleidsbepalers is een goed functionerend kwaliteitsstelsel cruciaal. De uitkomsten van de interne review geeft inzicht in de werking van het kwaliteitsstelsel en biedt stuurinformatie.

Voor compliance officers vormt de interne review (intern kwaliteitsonderzoek (IKO)) een belangrijk instrument om de werking van het kwaliteitsstelsel te toetsen en om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Daarnaast biedt de interne review belangrijke informatie voor de verplichte evaluatie van het kwaliteitsstelsel.

Het Compliancekantoor ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van interne kwaliteitsreviews. Wij bieden u  een objectieve en kritische visie op de kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Onze bevindingen geven de werking van het kwaliteitsstelsel binnen uw organisatie weer.

Afhankelijk van de wettelijke vereisten en uw wensen, kunnen de interne reviews periodiek in een vaste periode plaatsvinden of continu worden uitgevoerd. Met een doorlopende interne review krijgt u doorlopend informatie over de kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Hiermee kunt u vroegtijdig bijsturen. 

Home>Kwaliteitsreview>Interne review