+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Bureau Vaktechniek

Beoordelen herstelplan dossierniveau

Vanuit externe en interne toetsingen is het mogelijk dat er tekortkomingen worden geconstateerd in de opdrachtuitvoering. Voorbeelden zijn een dossier dat onvoldoende is bevonden of als er aanwijzingen zijn voor een fundamentele fout (retrospectief hersteltraject).

De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om deze gebreken te herstellen ligt primair bij de accountant(sorganisatie). Dit zijn doorgaans complexe trajecten waarbij diverse belangen een rol spelen en de herstelwerkzaamheden niet eenduidig vast te stellen zijn. Wat is wel voldoende? Worden nu wel alle regels geraakt? De analyse van de geconstateerde tekortkomingen en de benoeming van de uit te voeren werkzaamheden neemt u op in een herstelplan. Wij ondersteunen door het meelezen van het herstelplan op dossierniveau. Hiermee krijgt u onze objectieve mening over de evaluatie van de tekortkomingen en de geplande werkzaamheden. Indien gewenst ondersteunen wij u ook bij het vervolg van het traject.

Home>Bureau vaktechniek>Vaktechnische consultatie>Beoordelen herstelplan dossierniveau