+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Kwaliteitsreview

Beleidsbepalers van accountantsorganisaties zijn vanuit hun zorgplicht verplicht de kwaliteit van de uitvoering van assurance-opdrachten te waarborgen.

Belangrijk hierbij is dat u beschikt over een adequaat ingericht en functionerend kwaliteitsstelsel. Belangrijke waarborgen binnen het kwaliteitsstelsel zijn onder andere de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), het intern kwaliteitsonderzoek (IKO) en de oorzakenanalyses.

Het Compliancekantoor is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitsreviews. Wij hebben ruime ervaring opgedaan in diverse functies binnen de AFM en bij grote en middelgrote accountantskantoren. Wij kennen de visie van de toezichthouder van binnenuit. Wij zijn ons terdege bewust van de kaders vanuit wet- en regelgeving en we kennen het spanningsveld in de praktijk bij de toepassing. Wij hebben ervaring met de ‘lat’ en weten waar die ligt. Deze combinatie van ervaringen levert u scherpe reviews op. U kunt rekenen op onze professioneel-kritische instelling waarmee wij u onze gefundeerde mening en advies geven. Het is ons doel u te helpen bouwen aan duurzame audit quality in uw organisatie.

Home>Kwaliteitsreview