+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Evaluatie kwaliteitsstelsel

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing is essentieel in het waarborgen van de kwaliteit van controleopdrachten die door uw organisatie worden uitgevoerd. Niet voor niets is hier vanuit de wetgever en toezichthouders veel aandacht voor. Periodiek moet u als accountantsorganisatie het kwaliteitsstelsel evalueren en bepalen of aanpassingen noodzakelijk zijn. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die ten doel hebben de naleving van de toepasselijke regels te waarborgen van de toepasselijke regels. 

Ook wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in de dienstverlening van uw organisatie kunnen aanleiding vormen om het stelsel van kwaliteitsbeheersing direct op onderdelen aan te passen. Het Compliancekantoor kan snel inzicht bieden welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw kwaliteitsstelsel en de kwaliteitswaarborgen daarbinnen beoordelen en (samen met de compliance officer) verbeteringen benoemen. Indien noodzakelijk adviseren wij proactief om het kwaliteitsstelsel aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een door ons verrichte kwaliteitsreview van een dossier.

Home>Compliance & Risk Management>Evaluatie kwaliteitsstelsel