+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Compliancekantoor wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Het Compliancekantoor kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van het Compliancekantoor geen rechten worden ontleend. Evenmin is het Compliancekantoor aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.
Op de pagina’s van het Compliancekantoor kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Compliancekantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Op de webpagina van het Compliancekantoor, www.compliancekantoor.nl en www.bureauvaktechniek.nl, is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van deze pagina’s of gedeelten daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de het Compliancekantoor inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.compliancekantoor.nl en www.bureauvaktechniek.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.

Home>Disclaimer