+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Voorbereiding op externe toetsing

Een goede voorbereiding op een externe toetsing is de basis voor het soepel verlopen van het toetsingsproces. Op verschillende onderdelen ondersteunen wij accountantsorganisaties bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van een externe toetsing. 

Accountantsorganisaties krijgen regelmatig te maken met toetsingen van bijvoorbeeld de AFM, SRA en NBA. Dergelijke toetsingen zijn voor zowel de accountantsorganisatie als de betrokken externe accountants intensief. Wij ondersteunen accountantsorganisaties bij de voorbereiding op een externe toetsing en kunnen als procesbegeleider fungeren tijdens externe toetsingen. Daarnaast verzorgen wij regelmatig simulaties van toetsingen.

Simulatie van een toetsing kan worden ingezet om externe accountants voor te bereiden op de externe toetsing. Bij een simulatie reviewen we een dossier in aanwezigheid van de externe accountant of het gehele controleteam. Op basis van vooraf bepaalde onderwerpen voeren we de dossierreview uit. De externe accountant zit, al dan niet met de controleleider, aan tafel en ondergaat de review. Er wordt getraind op vragen die gesteld kunnen worden en het formuleren van antwoorden. Door een goede simulatie te houden actualiseert de externe accountant zijn dossierkennis; welke controle-aanpak is toegepast, welke werkzaamheden zijn er uitgevoerd, waar zijn deze in het dossier gedocumenteerd, enz. Daarbij krijgt de externe accountant uitleg en tips om later de externe toetser goed te woord te kunnen staan en duidelijk uitleg te kunnen geven over de verrichte controlewerkzaamheden. 

Home>Kwaliteitsreview>Voorbereiding op externe toetsing