+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

10-04-2017 Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties

Het belang van een grondige oorzakenanalyse van geconstateerde tekortkomingen bij (wettelijke) controleopdrachten wordt steeds meer onderkend. In een oorzakenanalyse onderzoekt de accountantsorganisatie zelf of de tekortkomingen vaker voorkomen en wat de oorzaken hiervan zijn. Er is sprake van een toenemend besef dat een goede analyse van de onderliggende factoren (root cause analysis) noodzakelijk is om tot een structurele kwaliteitsverbetering te komen. Implementatie van verbeteringsacties die gebaseerd zijn op de resultaten van een dergelijke analyse is een randvoorwaarde om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen.

Het Compliancekantoor heeft samen met training & organisatieadviesbureau Spijkman specifiek voor accountantsorganisaties een methode ontwikkeld voor de uitvoering van oorzakenanalyses, waarbij de toepassing schaalbaar is naar de omvang van de accountantsorganisatie. Het voordeel van deze methode is dat de oorzakenanalyse op transparante en objectieve wijze plaatsvindt en de onderliggende factoren achterhaald worden.

Deze white paper bestaat uit twee delen. In dit eerste deel is een beschouwing gegeven van oorzakenana- lyses op basis van diverse nationale en internationale publicaties. In deel 2 is de methodiek uitgeschreven in een praktijkhandreiking die tot doel heeft accountantsorganisaties te ondersteunen bij het opzetten en implementeren van oorzakenanalyses in het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

Deel 1: Oorzakenanalyse: de stand van zaken
Deel 2: Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties: van opzet naar uitvoering 

Wilt u meer weten over oorzakenanalyses of onze praktijkhandreiking (deel 2) ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Home>Nieuws>Artikelen>Oorzakenanalyse bij accountantsorganisaties