+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

E.J. (Jaap) Pieters RA

Een combinatie van brede kennis, jarenlange praktijkervaring en een pragmatische inslag

E.J. (Jaap) Pieters RA

Jaap is sinds 1983 actief in de accountancy en werkte ruim dertig jaar bij een ‘big four’-accountantskantoor, onder andere als partner en compliance officer. Jaap hield zich daar, naast een brede middenpraktijk, bezig met kwaliteitsvraagstukken, waaronder fraudes, claims, tuchtrecht, litigation, (dreigende) faillissementen en andere voor accountants lastige dossiers. Bij het Compliancekantoor houdt Jaap zich voornamelijk bezig met het begeleiden van dit soort lastige dossiers, naast het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) en coachingstrajecten voor cliënten van het Compliancekantoor. Hierin combineert hij zijn brede kennis en jarenlange praktijkervaring met een redelijk pragmatische inslag om een goede balans te vinden tussen de belangen van de stakeholders, maar ook het accountantskantoor en de beroepsbeoefenaar.

‘Mijn toegevoegde waarde voor het Compliancekantoor is dat ik vanuit een breed algemeen kader op het juiste moment voor de cliënten een vertaalslag kan maken naar vaktechnisch verantwoorde, maar praktische oplossingen. Het Compliancekantoor kan zo een bijdrage leveren aan de beheersing van zo’n issue. Op grond van mijn ervaring bij het begeleiden van enkele tientallen (dreigende) tuchtrechtzaken heb ik geleerd dat niemand de wijsheid in pacht heeft: deze issues moeten altijd multidisciplinair, in collegiaal overleg én met een dosis gezond verstand aangepakt en zo mogelijk opgelost worden.’

Naast zijn werkzaamheden voor het Compliancekantoor geeft Jaap parttime college aan studenten van de Postgraduate opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam en vervult hij enkele bestuursfuncties. 


+31 (0)20 240 25 72 | jaap.pieters@compliancekantoor.nl Volg mij op linkedin

Home>Over ons>Medewerkers>E.J. (Jaap) Pieters RA