+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

drs. K. (Koen) Borst RA

Blijvend vertrouwen in het accountantsberoep

drs. K. (Koen) Borst RA

‘Ik wil bijdragen aan het herstel van het blijvend vertrouwen in het accountantsberoep. Het liefst begeef ik mij op de minder ontgonnen terreinen van het vakgebied en draag ik bij aan nieuwe ontwikkelingen. Mijn kennis deel ik graag met anderen, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen. Graag reik ik bij nieuwe en complexere controleopdrachten concrete oplossingen aan om de controleaanpak van het team te optimaliseren.’

Koen’s achtergrond ligt bij een van de ‘big four’-accountantskantoren. Hij deed daar ervaring op met de controle van groepen, beursgenoteerde ondernemingen, IFRS conversies en risicovollere opdrachten in het MKB. Van 2005 tot 2009 werkte hij bij de AFM en droeg bij aan het opzetten van het toezicht op accountantsorganisaties en het toetsingsinstrumentarium. Na de AFM werd hij directeur vaktechniek en externe accountant bij een OOB-vergunninghouder. Koen is 15 jaar actief geweest als universitair docent Financial Auditing en geruime tijd als toetser namens SRA Reviewcommissie en Raad voor Toezicht (NBA). Met plezier treedt hij op als gastdocent en is hij beschikbaar voor vaktechnische consultaties.


+31 (0)20 240 25 72 | koen.borst@compliancekantoor.nl Volg mij op linkedin

Home>Over ons>Medewerkers>drs. K. (Koen) Borst RA