+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Positieve ervaringen met het extern onafhankelijk assessment

20-12-2018 Positieve ervaringen met het extern onafhankelijk assessment

Niet-OOB accountantsorganisaties zijn gestart met de toepassing van een extern assessment. Dit als onderdeel van de geplande verbetermaatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter’. De ervaringen hiermee zijn positief. 

Op grond van de verbetermaatregelen dienen niet-OOB accountantsorganisaties tenminste eens per twee jaar het functioneren van het bestuur en de equity partners verantwoordelijk voor wettelijke controles te evalueren. De positieve ervaringen hebben bijvoorbeeld betrekking op het stil staan bij doelstellingen, eigen functioneren, invulling geven aan het kwaliteitsbeleid en het bespreken van onderwerpen die niet dagelijks aan de orde komen. Daarnaast wordt de externe visie en begeleiding gewaardeerd en als verfrissend ervaren.

Het Compliancekantoor faciliteert besturen met de zelfevaluatie door middel van een op maat gemaakt discussieraamwerk en treedt op als discussieleider. Enkele voorbeelden van thema’s voor de zelfevaluatie zijn: 

  • taak en doelstelling;
  • de onderlinge relatie en die met stakeholders;
  • toe- en uittreding;
  • samenstelling en deskundigheid; 
  • inzicht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing; 
  • beheersingsmaatregelen ten aanzien van integriteit, informatievoorziening en beloningsbeleid.

De ondersteuning door het Compliancekantoor resulteert in directe en concrete acties en een rapportage. Dit biedt bestuurders de mogelijkheid om het eigen functioneren te evalueren én te verbeteren.

Interesse?
Heeft u interesse in een extern onafhankelijk assessment? Neem dan contact op met Githa Hogenes, telefonisch 020-240 25 72 of per e-mail: githa.hogenes@compliancekantoor.nl

Home>Nieuws>Laatste ontwikkelingen>Positieve ervaringen met het extern onafhankeli...