+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Compliancekantoor positief getoetst als PE-instelling

25-07-2016 Compliancekantoor positief getoetst als PE-instelling

Het Compliancekantoor heeft voor de periode van drie jaar van de NBA erkenning gekregen als PE-instelling. Deze erkenning is verkregen naar aanleiding van de positief afgeronde toetsing door Cedeo. Daarmee is het Compliancekantoor nu ook Cedeo-erkend voor accountancyopleidingen.

Het Compliancekantoor wil graag goede opleidingen verzorgen, die zich kenmerken door praktijkgerichtheid. Ons doel is dat deelnemers de wet- en regelgeving begrijpen en kunnen toepassen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Positief is dan ook dat dit uit de toetsing is gebleken. In de rapportage van Cedeo staat bijvoorbeeld: Uit het onderzoek naar de cursussen van het Compliancekantoor komt een (grote) tevredenheid onder de ondervraagde deelnemers naar voren. De cursussen voldoen bij alle ondervraagden aan de verwachtingen en dit komt niet in de laatste plaats door de praktische toepasbaarheid. Reactie van een aantal deelnemers: “Het is gewoon prettig als je direct ziet wat je aan een bepaalde cursus hebt”. “Ik ben zeker tevreden over de ingezette docenten. Ze deden meer dan sec een verhaal afsteken. Ze luisterden goed naar de deelnemers en pasten hier hun stof eventueel op aan”.

Momenteel zijn veel accountantsorganisaties bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van (wettelijke) controleopdrachten. Om dit te bereiken worden onder andere (interne) opleidingen gegeven aan beleidsbepalers, compliance officers, externe accountants en andere leden van het controleteam. Het Compliancekantoor heeft specifieke kennis ten aanzien van de wet- en regelgeving voor accountantsorganisaties, externe verslaggeving en audit & assurance. Met deze positieve uitkomst van de toetsing zal het Compliancekantoor de komende periode haar opleidingsaanbod gaan uitbreiden.

Meer weten?
Het Compliancekantoor ondersteunt accountantsorganisaties op het gebied van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, interne kwaliteitsreviews, compliance en toezichtonderzoeken. Op het gebied van vaktechniek ondersteunen wij externe accountants en hun teamleden met consultaties, handreikingen en opleidingen.

Lees verder op onze website over de mogelijkheden en voor opleidingen en cursussen. U kunt ons ook volgen op LinkedIn.

Home>Nieuws>Laatste ontwikkelingen>Compliancekantoor positief getoetst als PE-inst...