+31 (0)20 240 25 72 English Direct contact
het Compliancekantoor

Compliancekantoor opnieuw positief getoetst als PE-instelling

28-06-2019 Compliancekantoor opnieuw positief getoetst als PE-instelling

Het Compliancekantoor heeft wederom voor de periode van drie jaar van de NBA erkenning gekregen als PE-instelling. Deze erkenning is verkregen naar aanleiding van de positief afgeronde toetsing door Cedeo. Daarmee blijft het Compliancekantoor Cedeo-erkend voor accountancyopleidingen.

Het Compliancekantoor wil graag goede opleidingen verzorgen, die zich kenmerken door praktijkgerichtheid. Bij de kwaliteit van opleidingen hoort ook het voldoen aan de vereisten van de NBA. Positief is dan ook dat beide punten uit de toetsing zijn gebleken. In de rapportage van Cedeo staat bijvoorbeeld: Alle respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over de accountancytrainingen van het Compliancekantoor of de samenwerking in totaal. Allen overwegen opnieuw een traject bij het instituut af te nemenReactie van een aantal deelnemers: “Er worden veel praktijksituaties besproken die zij bij andere opdrachten bij ons in de organisatie aantreffen. Het is dus altijd relevant en bruikbaar.”en “De trainer gaat een pittige dialoog aan met de deelnemers. Voor de ervaren medewerkers is dat prikkelend”.

Accountantsorganisaties zijn continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van (wettelijke) controleopdrachten. Om dit te bereiken worden onder andere (interne) opleidingen gegeven aan beleidsbepalers, compliance officers, externe accountants en andere leden van het controleteam. Het Compliancekantoor heeft specifieke kennis ten aanzien van de wet- en regelgeving voor accountantsorganisaties, externe verslaggeving en audit & assurance. Met deze positieve uitkomst van de toetsing zal het Compliancekantoor doorgaan met het aanbieden van trainingen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Maatwerkprogramma 2019.

Meer weten?
Het Compliancekantoor ondersteunt accountantsorganisaties op het gebied van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen, interne kwaliteitsreviews, compliance en toezichtonderzoeken. Op het gebied van vaktechniek ondersteunen wij externe accountants en hun teamleden met consultaties, handreikingen en opleidingen.

Lees verder op onze website over de mogelijkheden en voor opleidingen en cursussen. U kunt ons ook volgen op LinkedIn.

Home>Nieuws>Laatste ontwikkelingen>Compliancekantoor opnieuw positief getoetst als...